The Bloodhawks Chronicles

משימת צד 1: עכברושים או זנבות - סיכום

אילמרילי 1793 – אביב 65.
איימר, טוריס, הרקיס וצפע נשכרו על ידי סוחר בשם אנטוניו שכבר כמה לילות דמויות קטנות התגנבו למחסן שלו וגנבו ארגזי מזון.
הסוחר רצה שהם ישיבו את הארגזים כמו שהם, ונראה עצבני ומבוהל מאד. בהחלט לא משהו שכמה ארגזי מזון מצדיקים.
השומר שלו, גאי, סבר שהדמויות הם גובלינים – מסקנה שהוא הגיע אליה עקב גודלם והניחוח שעלה מהם.
חברינו ניסו לערוב לאותם גנבים מסתוריים.
התוכנית הייתה שאיימר ינסה להמם את אותם בקסם שינה. לצערו בגלל שהגנבים היו למעשה כנופייה של ילדי רחוב חצי אלפים הוא הצליח להרדים את חבריו במקום.
בעזרת הינשוף שלו הם הצליחו למצוא את מקום המסתור שלהם – ירידה לביוב מתחת לפסל ישן – ולאחר קרב עם כנופיית עכברושים, שבו צפע הפגין את כישורי הלחימה שלו וטוריס זיהה נכון את מנהיג העכברושים וניטרל אותו, הם מצאו את הילדים.
למרות שהשיחה איימה להתלהט, הגיבורים שלנו הצליחו לדובב את הילדים, מספיק בשביל שתרזה – אחת הילדות הגדולות – תפלוט משהו על קופסא מסתורית, ומשם להסיק שאותה הקופסה היא המטרה האמיתית שלהם ולא המזון.
תמורת המזון הילדים החזירו להם את הקופסא שגיבורינו הביאו ללא דיחוי לסוחר אנטוניו ששכר אותם.
כאשר הם הגיעו ליעדם הם קיבלו הצעה מפתה. האדם ששכר את אנטוניו להביא לו את התיבה הציע להם הון קטן אם ימכרו אותה לו ישירות. אולם גיבורינו, בעודם מחזיקים את האידיאלים עליהם קמה חבורת נץ הדם, סרבו והשלימו את החוזה כפי שהתבקשו.
הסוחר היה כה מאושר שהוא שכח לגמרי מארגזי המזון החסרים.

View
ציר ראשי 1 - סיכום

אילמרילי 1793 – אביב 64. יום.
גילדת הניצים ממוקמת בגילדת הסוחרים.
לאו, אוסוולד, דמה, רוברט ומנסל יצאו למשימה דם ועצמות [להוסיף קישור].
טניי מגיע למפקדה ופוגש את איימר וטוריס. איימר קשוח וטוריס מתלהב. טניי עדיין לא בטוח בכל התרבות הזאת. (טוריס הצטרף לניצי הדם שבועיים קודם.)
מסרור מופיע בפעם הראשונה (מכוסה בחומר המוזר שטוריס ניסה לנקות על ידי השלכה מחוץ לחלון) והוא קצת מעוצבן על איימר וטוריס. מאהטו מגיע אחריו.
נראה שדווקא טניי מסתדר טוב מאוד עם מאהטו.
איימר מסביר למסרור שהחומר בעצם לא מסוכן.
מסרור מורה לטוריס לנקות את הנשקיה בכוחות עצמו.

לילה.
במהלך הלילה, בזמן שטוריס ניקה את המחסן, אדם מסתורי חדר למפקדה. הם נאבקו ואותו אדם ברח. היחידים שהתעוררו היו איימר ומסרור. מסרור יצא בעקבותיו ותפס אותו. אולם כל מה שהוא החזיר חזרה הייתה גופה. כשהוא הבין שלא יוכל לברוח, האדם הרעיל את עצמו. למזלם של הניצים, לאחר בחינה מדוקדת של הגופה, איימר מצא על הזרוע חתיכת עור מזוייפת ומתחתיה סימן – עין עם חרב שנעוצה בה. מסרור זיהה את הסמל כשייך ל"שקט הארוך" מסדר מתנקשים שמקומו בממלכת ט’ורטן – ממלכת הגמדים האפלים בדרום.

אילמרילי 1793 – אביב 65. בוקר.
איימר מביע בפני מסרור את הצורך לדעת יותר על ‘השקט הארוך’. מסרור לא כל כך מתרגש ואומר להשאיר את זה לפיונה.
מסרור תפס את טניי משוטט ולקח אותו ליום אימונים/בחינות.

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.