The Bloodhawks Chronicles

משימת צד 1: עכברושים או זנבות - סיכום

אילמרילי 1793 – אביב 65.
איימר, טוריס, הרקיס וצפע נשכרו על ידי סוחר בשם אנטוניו שכבר כמה לילות דמויות קטנות התגנבו למחסן שלו וגנבו ארגזי מזון.
הסוחר רצה שהם ישיבו את הארגזים כמו שהם, ונראה עצבני ומבוהל מאד. בהחלט לא משהו שכמה ארגזי מזון מצדיקים.
השומר שלו, גאי, סבר שהדמויות הם גובלינים – מסקנה שהוא הגיע אליה עקב גודלם והניחוח שעלה מהם.
חברינו ניסו לערוב לאותם גנבים מסתוריים.
התוכנית הייתה שאיימר ינסה להמם את אותם בקסם שינה. לצערו בגלל שהגנבים היו למעשה כנופייה של ילדי רחוב חצי אלפים הוא הצליח להרדים את חבריו במקום.
בעזרת הינשוף שלו הם הצליחו למצוא את מקום המסתור שלהם – ירידה לביוב מתחת לפסל ישן – ולאחר קרב עם כנופיית עכברושים, שבו צפע הפגין את כישורי הלחימה שלו וטוריס זיהה נכון את מנהיג העכברושים וניטרל אותו, הם מצאו את הילדים.
למרות שהשיחה איימה להתלהט, הגיבורים שלנו הצליחו לדובב את הילדים, מספיק בשביל שתרזה – אחת הילדות הגדולות – תפלוט משהו על קופסא מסתורית, ומשם להסיק שאותה הקופסה היא המטרה האמיתית שלהם ולא המזון.
תמורת המזון הילדים החזירו להם את הקופסא שגיבורינו הביאו ללא דיחוי לסוחר אנטוניו ששכר אותם.
כאשר הם הגיעו ליעדם הם קיבלו הצעה מפתה. האדם ששכר את אנטוניו להביא לו את התיבה הציע להם הון קטן אם ימכרו אותה לו ישירות. אולם גיבורינו, בעודם מחזיקים את האידיאלים עליהם קמה חבורת נץ הדם, סרבו והשלימו את החוזה כפי שהתבקשו.
הסוחר היה כה מאושר שהוא שכח לגמרי מארגזי המזון החסרים.

Comments

Simuran SabreRunner

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.